Effektkartan – mina bästa tips

Det absolut vanligaste sökordet folk använder för att komma till min blogg är ”effektkarta”. Eftersom jag gillar effektkartor och har använt dem i en massa projekt så tänkte jag dela med mig av några tips.

Inledande workshop med rätt personer

En workshop (eller flera) där man tillsammans bygger en effektkarta kan vara en bra start på ett projekt. Men för att workshopen ska bli effektiv är det viktigt att man samlar rätt personer utan att man är för många. Tre till fem personer tycker jag funkar bäst och man behöver:

  • Beslutsfattare. Någon eller några tunga beslutande personer och helst den som ”sponsrar” projektet, alltså sitter på pengarna och beslutar om projektets varande eller icke varande. Till exempel en VD, CIO, CTO eller avdelningschef. Denna person är viktig för att kunna definiera ett effektmål. Den är också superviktig att förankra hos.
  • Verksamhetsexperter. Någon eller några som har koll på hur verksamheten fungerar och vilka målgrupper som finns. Försök hitta en ”spindel i nätet” som har övergripande kunskap och inte bara kan en viss avdelning eller produkt. Kundtjänst och marknadsavdelning är bra ställen av börja leta på.
  • Teknisk expert. Om något ska implementeras är det bra att ha med någon eller några som kan tekniken och kommer ha en strategisk roll i implementation. Till exempel en senior utvecklare, systemarkitekt eller teknisk projektledare. I effektkartläggningen är det viktigt att hålla diskussionerna på en icke-teknisk och övergripande nivå, men det är väldigt skönt att ha någon som direkt kan svara på vad som är lätt och svårt. Dessutom är det viktigt att det nyttofokuserande och användarcentrerade arbetssättet förankras med någon på tekniksidan.

Håll effektkartan kort

Effektkartan kan användas som en arbetsmodell för att styra mot nytta, prioritera rätt och ”göra rätt saker”. Men den är också mycket användbar för förankring och kommunikation. Nya projektintressenter och projektmedlemmar kan snabbt följa och förstå hur åtgärder eller funktioner motiveras. Att man inte bara förstår vad som ska göras utan varför är viktigt för att människor ska kunna jobba effektivt och bidra med nya idéer.

När effektkartan fyller en viktig pedagogisk funktion är det bra om den inte är för omfattande. Det gör den också lättare att underhålla. Jag tror inte allt behöver finnas med i kartan, speciellt inte åtgärder och funktioner på låg nivå. Istället brukar jag begränsa mina effektkartor till koncept och principer på hög nivå.

Betrakta effektkartan som en samling hypoteser som ska valideras

De målgrupper och drivkrafter som identifieras i en inledande workshop är inget annat än kvalificerade gissningar som kan ligga långt från verkligheten. För att validera att hypoteserna stämmer kan vi gå två vägar.

Antingen gör vi en s.k. målgruppsanalys för at analysera de potentiella målgrupperna med hjälp av traditionella UX-metoder som djupintervjuer, observationer och dataanalys. Den andra vägen är att ta till olika typer av experiment för att validera, enligt Lean Startup-modellen. Effektkartan kan fungera som ett bra verktyg för att jobba strukturerat med hypoteser och validering, vilket jag har skrivit om förut och som Gojko Adzic skrivit en bra bok om, Impact Mapping.

Vad som fungerar bäst beror på situation men jag tror det bästa är en kombination av traditionell målgruppsanalys och experimenterande.

Oavsett vilken väg vi väljer är det viktigt att alla som kommer i kontakt med effektkartan förstår att den från början är mycket hypotetisk och behöver valideras och kompletteras på ett strukturerat sätt.

Effektkartan är aldrig klar

Vissa verkar tro att bara för att effektkartan är ett dokument som börjar produceras tidigt i processen så måste den bli klar och ”signas av” av någon beslutsfattare. Men om kartan signas av blir det svårt att senare få till förändringar. Om vi jobbar med interaktionsdesign parallellt med utveckling, enligt agila principer, måste kartan självklart få växa fram kontinuerligt. Insikter från diskussioner med projektintressenter, från användningstester och statistik måste få påverka kartan, oavsett om insikterna kommer i tidiga workshops eller strax innan lansering.

Vattenfalls-UX är ineffektivt, kostsamt och tråkigt. Vi borde lära oss samarbeta och anpassa hur vi jobbar med metoder som effektkartläggning för att tillåta förändring och kontinuerligt upptäckande, inte bara kontinuerlig leverans.

Tänk efter själv och ha kul!

Jag gillar verkligen idéerna bakom effektkartan och effektstyrning, men det finns inte ett rätt sätt att arbeta på. Kartan och tankarna bakom kan användas på olika sätt. Jag har t.ex. använt effektkartan som ett stöd vid kreativa workshops och för att hjälpa en startup hitta sina viktigaste affärskritiska hypoteser. Det finns säkerligen en massa kreativa sätt att använda den på i andra situationer.

Kartans struktur behöver inte heller vara slagen i sten. Adzics modell Impact Mapping täcker inte bara in målgrupper som bidrar till nyttan genom sin användning. Den inkluderar också aktörer som mer indirekt bidrar till nyttan, som beslutsfattare. Den här utökningen har nog både för- och nackdelar. Poängen är att om man förstår effektkartan och situationen kräver en förändring eller utökning så kör på!

Vidare läsning

Gojko Adzics e-bok Impact mapping kom ut November 2012, så den är purfärsk. Boken innehåller en massa om hur man jobbar med effektkartor kombinerat med moderna principer som Agil metodik, Lean UX, Lean Startups och Design thinking. Rekommenderas starkt för alla som jobbar med effektkartläggning, även om Gojkos Impact Map skiljer sig lite från Domingues och Balics effektkarta. Boken är dessutom både snygg, kort och billig.

Mikael Sköld höll presentationen Bättre effektkartor på UX Open, där finns också en del tips.

Annonser

En reaktion på ”Effektkartan – mina bästa tips

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s